พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้


พรพิเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้
จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่าน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาล
ให้สุขสันต์ตลอดกาลนิรันดร์ไป

ทุกข์ถ้ามีถูกขจัดและปัดเป่า
สิ่งโลมเล้าให้จิตคิดหวั่นไหว
ขอให้มันสูญสลายมลายไป
พบแต่ความสุขใจนิรันดร์กาล
(bourana)


ประณมมือนบน้อมค้อมเกศา


ประณมมือนบน้อมค้อมเกศา
ขอพรพระเทวาในภพหล้า
ดลให้คุณ “……..” ไร้โรคา
สุขภาพพลานามัยนั้นสมบูรณ์

อีกโภคทรัพย์ลาภยศทวีเพิ่ม
บารมีเสริมส่งมงคลหนุน
ญาติมิตรมีจิตเกื้อการุณย์
คอยค้ำจุนบุญผลจนจำเริญ
(สุวรรณ)


สุขสมหวัง ดั่งใจ ปรารถนา


สุขสมหวัง ดั่งใจ ปรารถนา
ลาภผลมา มากล้น คนเลื่อมใส
ให้สุขสม รมย์รื่น ชื่นกายใจ
ทั้งวันนี้ วันไหน-ไหน ตลอดไป เทอญ
(สายชล)


ขอจง..สุขสันต์..ในวันเกิด


ขอจง..สุขสันต์..ในวันเกิด
สิ่งประเสริฐ..ใดกัน..ที่ท่านหมาย
จงบรรจบ..ครบ-มอบ..รอบใจกาย
และสลาย..ทุกข์เข็ญ..ลำเค็ญ..เทอญ..
(ปางสีฝุ่น)


วันคล้ายวันเกิดวันนี้


วันคล้ายวันเกิดวันนี้
ขอให้……….มีแต่ความสมหวัง
อายุยืนยาว…ในกระเป๋ามีตังค์
การงานทุกอย่าง…สมหวังดั่งใจ

สิ่งประเสริฐใดใดในหล้า
ขอจงเมตตา…ไม่ว่าที่ไหน
ขอให้คุ้มครอง…ปกป้องเรื่อยไป
ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย…มีความสุขใน..ทุกทุกวัน
(ฌลา)


หนึ่งปีแล้วเลยเวียนมาบรรจบ


หนึ่งปีแล้วเลยเวียนมาบรรจบ
กลายเป็นวันครบรอบวันเกิดนี้
ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งที่ดี
ไม่มีแม้โรคภัยมาเบียดเบียด

สิ่งที่เศร้าเหงาใจในปีผ่าน
เรื่องวันวานหนักใจชวนปวดเศียร
ให้ทิ้งไปเก็บได้แค่บทเรียน
ขอให้ชีวิตคุณมีแสงเทียนนำทาง
(แก่นฝัน)